Materiale/ ladetårn

Det er alfa og omega, at man har gode arbejdsgange på stilladserne. Derfor skal der tages stilling til, hvordan byggematerialer skal håndteres og opbevares. Her er materialetårne eller ladetårne i forbindelse med hovedstilladset helt optimale, fordi arbejdsgangene forsimples. De kan for eksempel kombineres med en stilladsbro til vej eller container og kan klare en høj belastning. Så er det intet problem med tunge materialer, der nemt kan løftes op fra lastbil. 

Vores materialetårne:

Fordi materiale eller ladetårnet skal kunne bære mange materialer er det typisk bygget i en højere last og breddeklasse end resten af stilladset. 

Samtidig er det ofte en fordel at have tilkoblet et trappetårn til ladetårnet. Det er udformet som en udvendig trappe til materialetårnet og kan også kombineres med et person eller materialehejs alt efter behov.

Så bliver det let at være håndværker.

Skal du op?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan levere den helt rigtige stilladsløsning til din opgave. 

Skriv eller ring på 47 17 89 93

Ladetårn-2-2

Som oftets benyttes rammestilladser eller søjlestilladser i vægtklasserne 4,5 og 6. Det betyder en lastekapacitet fra 300 kg/m2 til 600 kg/m2. Det er vigtigt for os, at du får det rigtige tårn til din opgave, så håndværkerne ikke lider overlast, og sikkerheden er i top. Derfor sørger vi altid for at lave en konstruktionsberegning, så der er styr på kravet til laste-, og  bæreevne, ligesom styrken og stabiliteten er optimal.

Konstruktionsberegningens udgangspunkt:

  • Den forventede belastning
  • Områdets temperatur
  • Fastgørelsesforhold
  • Typen af materiale
  • Underlaget på terrænet
  • Vejret og dets påvirkning

Hvilket ladetårn skal du have?

Ladetårne opstilles eller tilkobles ved alle stilladser, hvor oplagring af materialer er nødvendigt og er ofte nødvendige ved byggerier af længerevarende karakter. De opbygges på ydersiden af stilladset, hvor materialer og andet aflæses af en kranbil eller lift, der løfter materialerne på plads. Alle tårne har en platform eller gulv på alle de etager, hvor det er hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at der leveres og monteres et ladetårn, der lever op til de behov byggeriet stiller.

Når du skal vælge ladetårn, vælges der efter klassen, fordi de opdeles efter hvor meget belastning, de kan bære. Derfor er korrekt udregning særlig vigtig, da man ellers kan risikere, at bygningsmateriale skal læsses uden for tårnet. Når beregningerne er lavet rigtigt fra starten, kan man til gengæld sikre, at håndværkerne ikke udsættes for en ergonomisk belastning og sikkerhedsmæssig risiko, fordi alle materialer placeres der, hvor det er mest optimalt. 

Tilbehør til ladetårne

Skakte til både materialer samt affald er næsten en selvfølge, når man arbejder i højden. Her sørger vi for etablering af alle typer af skakte, for de kan tilpasses flere niveauer og have så mange etager, som det ønskes. Så er det let for håndværkerne at komme af med affald og resterende materiale, der kan sendes videre i systemet. 

Trappetårne, person og materialehejs er andre mulige tilføjelser, der får ladetårnet til at udnytte sin fulde funktionalitet. Og vi tilbyder selvfølgelig alle kombinationer, så dine arbejdsgange lettes.

Kontakt os og hør nærmere omkring, hvordan du får det optimale materialetårn.