Totalinddækning

Slut med at bekymre sig om vejret, vente på tørvejr eller udskyde frister pga. dårligt vejr. Totalinddækning betyder, at alle håndværkere kan fortsætte arbejdet ufortrødent.

Samtidig er overdækning og totalinddækning mulig i forskellige varianter, så du er sikker på at dine særlige behov kan mødes – og arbejdet kan fortsætte… og fortsætte… og fortsætte…

Overdækning:

Om det er hele byggeriet der skal totaloverdækkes, kun det aktuelle arbejdssted eller andet, afhænger af jeres præcise behov. For overdækning kan etableres og opsættes både på jorden eller direkte på stilladset i flere tempi eksempelvis og flyttes undervejs, som byggeriet skrider frem. Man kan gøre det med stillads og platform, og vores erfarne montører sørger for al overdækningen, så du undgår bekymringerne.

Skal du op?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan levere den helt rigtige stilladsløsning til din opgave. 

Skriv eller ring på 47 17 89 93

Design uden navn (5)

Selvom det er sommer, er du ikke sikret mod storm, regn og blæst. Det ustadige vejr er svært at kalkulere med. Derfor er det nødvendigt, særligt ift. renoveringer, at bruge overdækning, som er monteret korrekt og som tager hensyn til hejse og krane, der skal kunne bringe materiel ud og ind af byggeriet. Akkurat ligesom håndværkernes arbejdsforhold,  og værktøj skal beskyttes.

Overdækning betyder:

 • Tidsfrister der holder
 • Øget effektivitet
 • Bedre sikkerhed og komfort
 • Mindre højdefornemmelse
 • Beskyttelse mod nedfaldne genstande
 • Trygge håndværkere
 • Mindre risiko for frost og fugtskader
 • Imødekommelse af Arbejdstilsynets
  krav, da våde og glatte steder elimineres
 • Mindsker risikoen for udvikling af skimmelsvamp

Overdækning forkorter byggeriet

Fordi man ikke behøver bekymre sig over vejret, betyder overdækning typisk, at byggeperioden forkortes, tidsfrister overholdes og udgifterne minimeres, alene af den grund, at du har sikret dig mod forsinkelser på grund af vejret. Samtidig kan voldsomme snestorme eller regnskyl også nedsætte effektiviteten hos medarbejderne, der må skærme sig, hvilket aldrig kommer på tale med overdækning.

Er det ikke lidt højt?

Når man arbejder i højden, kan selv den mest garvede håndværker måske godt blive lidt nervøs, når der arbejdes i industrien, på exceptionelt høje bygninger eller andet. Her er overdækning eller totalinddækning også med til at redde dagen. Højdefornemmelsen bliver nemlig minimeret, når der ikke er frit udsyn ned.

Som en ekstra bonus kan overdækning samtidig også beskytte mod nedfaldende genstande.

Al slags overdækning

Ordet fritstående dækker stilladser, hvor overdækningen er monteret på et l-jern mellem de fritstående stilladser. Da stilladser ikke altid er muligt at fastgøre, hindrer det dog ikke hverken stillads eller overdækning, men kræver til gengæld præcise konstruktionsberegninger. 

Uanset om det gælder en mindre overdækning, en totalinddækning af en hel ejendom samt tag eller andet, sørger vi for stabiltet mod stormvejr, regn og slud. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte opgave og tilpasser udformningen efter behov.

Vores veluddannede stilladsmontører står for al opsætning og nedtagning, så du kan tage dig af dit arbejde. 

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde til lige netop din arbejdsopgave.